sorun/istek
Darkredtr yazilar >>> genel kategorisi

radikal cezalar (yazan: samaras)
Endonezya'da masturbasyonun cezasý kellenin uçurulmasýymýþ! (hangisinin?)
Guam'da mesleði ülkeyi dolaþýp bakire kýzlar bulup onlarla ilk kez yatmak olan erkekler varmýþ.
Bunun nedeni de: Guam'da bakirelerle evlenmenin yasalara göre yasak olmasý.
( Peki boyle bir is icin basvurular nasýl kabul ediliyor acaba? Hatta daha da iyisi boyle bir yasayý tüm dünyaya kabul ettirmek icin nereden baþlamalý?)
Pekçok Orta Dogu ülkesinde þu yasa geçerliymiþ:
Bir kuzu ile cinsel iliþkiye girdikten sonra onun etini yemek günahmýþ.
(Eminiz kuzular da bu yasayý cok takdir etmiþlerdir!)
Üstsüz satýcý kadýnlar Ýngiltere, Liverpool'da yasalmýþ,
Fakat yalnýzca tropik balýk magazalarýnda!
(Bu kokuyu açýklýyor sanýrýz)
Bolivia, Santa Cruz'da bir adamýn bir kadýn ve kadýnýn kýzý ile ayný anda seks yapmasý yasal degilmis.
(Peki, bir kadýnýn ayný anda her ikisiyle seks yapmasý yasal mýymýþ?)
Maryland'de otomatlardan prezervatif satýþý yasakmýþ, bir istisna dýþýnda:
Alkollu içeceklerin, sadece o mekanda tüketilmesi gerektiði mekanlarda satýlabiliyormuþ.
(Bana mantýklý geldi)
Lubnan'da erkeklerin hayvanlarla seks yapmalarý yasalmýþ:
Ancak hayvan disi olmalý.
Hayvan erkek ise bu iliþkinin cezasý ölüm.
dier yazlar
>> baþlýk yok
>> uyan
>> yaratýcýlýk
>> radikal cezalar
>> ÝDEOLOJÝ NEDÝR?
>> seninle sensizlik
>> Yapýlan Hatalar
>> Anýtkabir, bilinen siluetinin yaný sýra bilinmeyen bir çok gerçeði
>> insanlýðýn kayýp dili
>> HAYAT+OYUN+ROL= HÝÇ...
>> Bu sana!!
>> Bu Hikaye Sadece Mutlu Sonla Biter
>> ÝLETÝÞÝM,ÇAÐDAÞ GERÇEKLÝK VE ZÝHÝNSEL KÝRLENME
>> neredesin sevgili ülkem
>> bir ruhun temizleniþi
>> EFSANE ÞEHÝR ÝSTANBUL!!
>> TUTUNACAK YERÝM YOK RESMÝ TUUTNAKLARDA!!
>> DÜÞÜNMEYEN TUTUCUDUR,DÜÞÜNEMEYEN APTAL,DÜÞÜNMEDÝÐÝNE ALDIRMAYAN ÝSE KÖLEDÝR
>> HER DALGANIN ÖNÜNE ATLAMAK!
>> TANIMI YOK BU ÞEYÝN!!
>> BEYÝN DAHÝL DEÐÝL RUHA
>> hükümran senfoni
>> Insanlar!
>> Elmas Tepesi - Bölüm 1
>> Nerde yaþýyoz?
>> BU NE YA?? BEN MÝ YAZDIM??!!
>> HOMER ON THE BOTTOM
>> KESÝNLÝKLE GECE!!
>> Arkamda güneþ, önümde rüya
>> ZAMANINDA ÖLÜM

kullanici adn:

ifren:


Google
1 parker
2 mumya_xp
3 Graveyard
4 warol
5 crysania_cns
1   (Konu Dýþý) puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý ...
2   (Konu Dýþý) izmir...
3   (Konu Dýþý) KIZLAR PC ALIRSA...
4   (Konu Dýþý) tekken 3...
5   (Konu Dýþý) psst bir bakarmýsýnýz buraya bak söz...



Sitede yalanma faktrleri:
  Forum yazs: 1 dr ya
  Forum balk: 2 dr ya
  Yaz: 10 dr ya
  Sonsuz Yolculuk: 15 dr ya
  Davet: 25 dr ya
  DR Quiz 1 yldz: 5 dr ya
  DR Quiz 2 yldz: 10 dr ya
  DR Quiz 3 yldz: 20 dr ya
  DR Quiz 4 yldz: 30 dr ya
  DR Quiz 5 yldz: 50 dr ya


u an online olanlar

En iyi sekilde Mozilla Firefox ile goruntulenir.
Get Firefox
webmaster@darkredtr.com
Bu sitenin tm haklar Darkredtr.com©'a aittir. Level 25 Rogue bile haklar bizden alamaz.